Kompasset

Professionel kompaskorrigering

Professionel kompaskorrigering for lystfartøjer, fiskeskibe og handelsskibe.

Følgende arbejder tilbydes:

Kompaskorrigering
Udarbejdelse af deviationstabel ved omsvejning
Kompasreparation

Henvendelse: Send en mail i kontaktmappen

Kompasset og dets fejlkilder.
Kompassets funktion er at kunne vise navigatøren nordretningen. Er kompasset opstillet korrekt vil det indstille sig efter jordmagnetismen og skibsmagnetismen.

Jordmagnetismen er den fejl på kompasset der opstår på grund jordens magnetfelt. Vi benævner fejlen misvisning. Misvisningen i et givet geografisk område læses i søkortet.

Skibsmagnetismen er den fejl på kompasset som opstår på grund af skibest jerndele eller elektriske apparater, der er for tæt på kompasset.

Er der fejl på grund af skibsmagnetisme, kan denne korrigeres ved hjælp af magneter. Den fejl, der eventuelt bliver tilbage kaldes deviationen. Deviationen kan der laves en tabel over, således at navigatøren kan rette/korrigere sin kurs.