En 2 smakke fra Middelfart

De tvende brødre

2-smaken De tvende brødre var en 16 fods slank, køn smakkejolle fra Middelfart, som gav os mange gode ture i Det sydfynske øhav i 70'erne

Grå sejl

Jollen havde vi lånt af Henrik og Ann Marit i Middelfart. Den havde en lille 2 takts motor men ingen rig. Motoren pillede vi ud og riggen blev tegnet. Sejlene blev  syet af tæt dacron. Masterne blev lavet af en brugt flagstang. Og således var en 2-smakke (gen)født. Jolletypen stammede fra farvandet omkring Middelfart, hvor den har været brugt til fiskeri.
Til smakkestævne ved Hjortø