Fra optimistsejlere til ...

1. MAJ

1. MAJ var en køn, brugt, blanklakeret træoptimist, som med sine mange år på bagen allerede havde lært andre børn at sejle. Det blev starten på en periode som optimistforældre og hvad det medførte af kørsel til stævner, hjælp ved træningssejladser, dommergerning osv.

De første par år deltog Jacob i Svendborg Amatør Sejlklubs træningssejladser i det strømfyldte farvand rundt om Mosegrunden vest for den runde havn. Det krævede sin mand (barn) at navigere i strømmen - at udnytte farvandet optimalt - kunne man det - kunne man sejle!
Nylakeret og rigget.

Optimist 5476

Johan til kapsejlads ud for Christiansminde i Svendborgsund.

OK 1191

Johan i OKjollen 1191

Pirat 1002

Piratjollen 1002 FREYA ved DM i farvandet syd for Gjøl.

Overskrift 1