Rosa

En jolle rekonstrueres

Oslojollen blev fundet på en mark godt medtaget og uden rig eller ror. Vi fandt en rigtegning i en gammelt bådeblad og sejlmager Pedersen i Nyborg (Nyborg Sejl) havde en ældre lommebog, hvor han havde noteret målene på sejlet til en oslojolle med luggerrig. Så efter at have skiftet et bord kom jollen på vandet og blev døbt ROSA (Rosa Luxemburg). Det viste sig at være en fantastisk sejler, som kunne klare hårdt vejr med fuld sejlføring.

I 1996 blev vi enige om at forære den til Hobro Lystfartøjsmuseum, som har renoveret jollen, så den står i god stand i deres i øvrigt flotte flåde af ældre danske lystfartøjer.

Rigtegning

Oslojollen er konstrueret af Erling Kristofersen, Norge, i 1936.
Jollen har sænkekøl og sænkeror.
LOA 5,50 m
Bredde 1,55 m
Dybgang (skrog) 200 mm
Dybgang (køl) 700 mm
Erling Kristofersen er også kendt for at have konstrueret knaren.
Rigtegning

På beddingen i strandkanten

ROSA netop sejlet hjem i en presenning for ikke at synke.

En havn

Drejø Gammelhavn er en lille perle at anløbe. Desværre er dybden aftaget i havn og indløb. Vi nåede at komme der med smakkejollen Olde II, kragejollen Olde III og med Nordvest og så selvfølgelig med ROSA, som billedet viser. I 60'erne og 70'erne var dybden 1,80 m og man skulle tage sig i agt for stenen midt i løbet, hvor det starter.
Drejø Gammelhavn