En Hillyard på Limfjorden

En spidsgatter (igen)!

OUT SKERRIES er en 12 t Hillyard bygget i Littlehampton i 1966. Båden er den seneste båd, vi har anskaffet (måske den sidste;) til vore sommertogter i norske og svenske farvande.
OUT SKERRIES afløser rummeryawlen BACARDI, der er billeder og tekst om andre steder på sitet.

Hillyard 12 t

OUT SKERRIES er bygget i 1966 og har byggenummer 676. Der er bygget ca. 100 af 12 t typen næsten ligeligt fordelt på ketchriggede og sloopriggede. D. Hillyard var den første båddesigner som byggede efter en form for samlebånd. Der blev lavet en serie skrog, dæk og overbygninger, som derefter blev samlet. Byggenummeret er estimeret. Man havde ikke talt de både, der var bygget fra 1906 til 2. ww slutning. I 1945 startede man med byggenummer 400.

David Hillyard

David Hillyard var født i 1883. Efter uddannelsen til skibstømrer rejste han til Littlehampton for at arbejde for en ven, som havde startet et bådebyggeri. Dette samarbejde sluttede, og han startede sit eget bådebyggeri i Littlehampton. Årstallet er der lidt uenighed om, men anslås til 1904.

Hillyard byggede sine både i serier. Han var den første der introducerede center-cockpittet, således at en lønnet skipper eller gast kunne bo agter i stedet for at de skulle gå gennem ejerens salon for at komme til forrummet.


David Hillyard i hvid skjorte - til højre the Duke of Northumberland, 1929

Værftet

Billedteksten:
Littlehampton værftet som det så ud i 60'erne. Beddingen til venstre og den overdækkede flydedok til højre med "the big shop" umiddelbart bag ved. Det indsatte billede viser "the big shop" hvor 12-tonnerne og større både blev bygget.
Billederne er lånt fra Classic Boat, Okt. 2004

Om bådene

Classic Boat nr. 196, 2004 fejrede Hillyard i en artikel - Hillyard 100-year heritage - som dels fortæller om David Hillyard og værftets udvikling gennem 100 år og desuden har en artikel om den engelske forfatter Arthur Ransome, som nåede at eje 3 hillyarder.
Om David Hillyards både skriver Classic Boat: ....."Then there are the boats themselves, which for all their determined ordinariness are quirky, distinctive, and much loved - and fiercely defended - by their proud owners.
Are they in fact classics? Some boats are born classics - your Fifes, for example; others seem to achieve the status mainly by lasting time, while others never quite qualify, however old they are. Hillyards are regarded as being in the second of these categories (or the third, by some less charitable observers); you won't find a hiIllyard in the Brittish Classic Yacht Club for example."......
"The difference at Hillyards was that designs were being created in-house, with a view to replicating them in a series of boats, and were often innovative"......
Out Skerries i Havstenssund maj 2010