22 kvm kragejolle OLDE III

En kragejolle i Svendborgsund

Efter at have sejlet rundt i Det Sydfynske Øhav i smakken Olde II i et par år, så vi os om efter en kragejolle som kunne købes for et studielån. I 1974 fandt vi Vera i Svendborg, som vi købte og omdøbte til OLDE III.
OLDE III var en køn, velbygget 22 kvm kragejolle bygget af  Carl Andersen  "Carl jolle" i Fåborg i 1932.
OLDE III var 6.60 m (21 fod)  lang og 2,20 m bred og med en dybgang på 1,05 m. Båden målte 2,52 BRT.
Der var god plads til 2 voksne og 2 børn. Kragejollen havde en 5 HK  2-takts indenbordsmotor KIM med vendbare skrueblade, som gav gode manøvremuligheder i havn.
Olde III ud for Rantzausminde 1974

Langtur

Begrebet langtur begyndte så småt at få betydning i disse år. Medlemmerne i Svendborg Amatør Sejlklub talte meget om sommerture i relation til ferien - hvor langt kunne man nå? I 30'erne var 1 uge til Smålandsfarvandet en lang tur eller en uge rundt om Fyn. I 50'erne var en 14 dages tur til Randers en lang tur. Da vi hørte om Poul Erik Lundsgård og Arne Jensens familetur til Limfjorden og Thyborøn i midten af 70'erne kom det til at stå som et mål ude i fremtiden.

Hvad er det der driver sejlere til at udforske nye farvande? Det findes der nok ikke et endegyldigt svar på. Det er en temmelig relativ størrelse. For nogle er en sommertur rundt om Langeland med ankring ved Albuen et ultimativt højdepunkt. For andre er det turen rundt om Gotland.  

Det tætteste svar på ovenstående spørgsmål finder vi i Knud Pontoppidans skildringer af sejlerlivet i bogen "Til søs med Mariane", der udkom første gang i 1938 (se i skibsbiblioteket). Den gengiver netop den særegne atmosfære vi søger i sejlerlivet - vi kan kalde den sejlerlivets æstetik.

I 1974 gik vores langtur rundt om Fyn og Samsø med bl. a. ankring på ankerpladsen ved Lyngør. En forrygende tur med sommer og sol - og tordenvejr i Lillebælt. Kragejollen klarede sig godt og gav mod på flere og længere ture.
OLDE III i Ballen 1974

Søsætning

Beddingen neden for Tuxensvej var omdrejningspunktet for SVAs optagning og isætning af både siden 20'erne. Fra midten af 60'erne, da bådene blev større foregik det med en specialbygget beddingsvogn, der kunne skilles af. Vognen var monteret med kraftige gummihjul og blev trukket rundt på pladsen med håndkraft. Et godt billede på det sammenhold og fællesskab som SVA byggede på.
På billedet genkendes: Havnefogeden ved spillet, skipperen ved stjærten, Ferdinand med kasket dirigerer. Kurt og Bjarne ser på.

For anker

Vaskedag på ankerpladsen ved Lyngør

Fjellebroen

Den første "lange" sejltur med overnatning gik til Fjellebroen. Til højre ses stævnen af en anden båd fra SVA - Ibs 30 kvm spidsgatter SILVER. OLDE III har fået cockpitteltet op på grund af sommerregnen. De hvidmalede egetræsrufsider ses. De bliver senere skrabet ned til bart træ og lakeret.
Fjellebroen 1974